Strona główna -> Business Energizing Factory
Zapewnij stabilizację swojej firmie. Wykorzystaj nisze rynkowe. Płać niższe podatki, przenieś swoją firmę do...- Działalność gospodarcza w UE Podatki płaci każdy, wszędzie i zawsze – to prawda, jednak My możemy zdecydować o ich wysokości. Twoja firma płaci zbyt wysokie podatki w Polsce? Przenieś biznes do kraju, gdzie system podatkowy jest korzystniejszy, a polityka państwa nastawiona na rozwój przedsiębiorczości . Jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy takie same prawa jak inne państwa europejskie. Skorzystajmy z nich i pamiętajmy, że możemy zdecydować gdzie chcemy mieć firmę i możemy sami zdecydować o wysokości płaconego podatku. Jak rozpocząć działalność gospodarczą na terenie jednego z państw Unii Europejskiej? W którym z krajów członkowskich obowiązują najniższe stawki podatkowe? Dla podmiotów nie dysponujących dużym kapitałem, jaka forma prawna jest korzystniejsza: spółka czy oddział ? A może chciałbyś zacząć działać na rynkach zagranicznych? Być może na Twoje usługi jest duży popyt a Ty nawet o tym nie wiesz? My dokładnie określimy gdzie znajdziesz odbiorców swoich usług. Na te i wiele innych pytań znajdziej odpowiedzi w trakcie cyklu szkoleń : BUSINESS ENERGIZING FACTORY

Szkolenia adresowane są do przedsiębiorców oraz menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planują wejście na rynki pozostałych krajów Wspólnoty, do doradców gospodarczych, którzy są pierwszymi osobami, do których potencjalni zainteresowani zwracają się ze swoimi pytaniami dotyczącymi możliwości uruchomienia własnej firmy w krajach UE. Polecane jest tym wszystkim, którzy zainteresowani są europeizacją firm.

Gdzie przenieść firmę, aby płacić niższe podatki? Opodatkowanie w krajach Unii Europejskiej

Chciałbyś dokładnie wiedzieć, jakie stawki podatkowe obowiązują w krajach Unii Europejskiej a masz tylko dostęp do suchych informacji w biuletynach lub w internecie? Zastanawiasz się czy nie przenieść swojej firmy do kraju, gdzie system podatkowy jest bardziej liberalny niż w Polsce, a poliyka państwa nastawiona jest na rozwój gospodarczy? A może chcesz założyć spółkę w innym kraju, ale masz wątpliwości? Więcej...

Płać niższe podatki - przenieś firmę do... Czechy

Republika Czeska należy do najbardziej rozwiniętych gospodarczo nowych państw Unii Europejskiej. Dzięki temu, a także dzięki bogatym tradycjom wymiany handlowej jest to bardzo atrakcyjny partner dla polskich przedsiębiorców.
Czechy są jednym z najstabilniejszych i najlepiej prosperujących krajów postkomunistycznych Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 2000-04 roku odnotowano wzrost gospodarczy dzięki wzrostowi eksportu do krajów UE.
Gospodarka Czech jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postkomunistycznych. Inwestorzy i przedsiębiorcy zagraniczni spotykają się z dużą przychylnością urzędników.Więcej...

Płać niższe podatki - przenieś firmę do... Słowacja

Słowacja pod względem zaangażowania kapitału zagranicznego jest chyba na ostatnim miejscu wśród nowych członków UE. Dzięki temu, a także z powodu bliskości geograficznej i kulturowej oraz niższy niż w Polsce kosztom pracy jest to szczególnie atrakcyjny kraj dla polskich partnerów.Więcej...Procedury rejestracji działalnosci gospodarczych w Czechach.
Rejestracja działalności zgłaszanej-wolnej
Rejestracja działalności zgłaszanej-wiązanej
Rejestracja działalności zgłaszanej-rzemieślniczej
Rejestracja działalności koncesjonowanej


Wiadomości z www.podatki.pl

2006-07-07 ZUS: OFE dla spóźnialskich tylko do poniedziałku
Tylko do najbliższego poniedziałku osoby, które ostatnio rozpoczęły pracę ale nie zawarły dotąd umowy z żadnym funduszem emerytalnym mają czas na jego samodzielny wybór. Kto nie zdąży, zostanie przydzielony do funduszu losowo wybranego przez ZUS....
2006-07-07 RPO w sprawie zróżnicowanych uprawnień do wypłaty nowego świadczenia emerytalnego
Każda osoba, która w czasie posiadania uprawnień do wcześniejszej emerytury spełniła warunki do uzyskania prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego, może zgłosić wniosek o przyznanie emerytury z tego tytułu...
2006-07-06 Książki w podatki.pl
Z przyjemnością informujemy o poszerzeniu oferty serwisu podatki.pl o możliwość zakupu książek związanych z tematyką podatkową, księgową i finansową. Lista dostępnych książek w podatki.pl będzie sukcesywnie zwiększana. Zapraszamy do zapoznania się z ...
2006-07-06 Zwrot podatku VAT
Pytanie: Jakie warunki muszę spełnić, by otrzymać zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy w terminie 25 dni?...
2006-07-06 Udostępnianie informacji i dokumentów dotyczących spółek wpisanych do KRS także drogą elektroniczną
Na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2006 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowelizacja dotyczy rozszerzenia zakresu zadań Centralnej ...
2006-07-05 TS UE – Praca na czas określony
Wykładni klauzuli 5 pkt 1 lit. a) Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego w dniu 18 marca 1999 r., stanowiącego załącznik do dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego UNICE, CEEP i...
2006-07-05 Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn tylko dla części osób uprawnionych z I grupy podatkowej
Rada Ministrów określiła (04.07.2006 r.) stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 512), przedłożone przez ministra finansów. Rząd podziel...
2006-07-05 Koszty uzyskania przychodów dla twórców i artystów zostaną na dotychczasowym poziomie
Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 4 lipca 2006 r., RM przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw, przedstawioną przez ministra finansów....
2006-07-05 MPiPS: Nowe wzory wniosków o zaliczkę alimentacyjną
Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 30 czerwca 2006 r. rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń....
2006-07-05 Ruszyła Krajowa Informacja Podatkowa
Zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami, w poniedziałek 3 lipca br., Ministerstwo Finansów uruchomiło Krajową Informację Podatkową. Jest to nowoczesny system informacji dla wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące zagadnie...

Którymi krajami jesteście Państwo zainteresowani
Czechy
Słowacja
Ukraina
... Inne