» Software-Konferencje        » Software-Wydawnictwo       » Referencje       » Złoty Bit      » Plan imprez       » Kontakt
     

GigaCon   SQAM   Lexinar - Prawo, ...   Business Energizing Factory   ISecMan   IT Underground   Linux Techshare   Business Process Management   Internet Banking Security   Sector Development Center   Xpose  
GIS  |  IT Security Management  | Kongres Bezpieczeństwa Sieci  | Software Development  | Outsourcing IT  | Mobile Computing  |  IT Personel  | Network  | CRM  | Storage  | EOIF  |  BIN - Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych  | CAD CAM  | ERP-EAI  | Software Project Management  | Administracja  | Integrated Building Systems  | HRM Systems  | Enterprise IT Management  | Call Center  | Linux  |  PKI SmartCards  | DataCenter  | Systemy Dla Przedsiębiorstw  |  
Kategorie: Telekomunikacja: Bezpieczeństwo sieci: | Technologie mobilne: |

Network GigaCon
Data: 29-30 maja 2006,
Miejsce: Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa


Zapraszamy do udziału w VIII edycji konferencji Network GigaCon. Na konferencji zaprezentowane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania i technologie sieciowe obecne na polskim i europejskim rynku teleinformatycznym. Celem jest określenie przekroju zastosowań nowych technologii, produktów i usług oraz upowszechnienie związanej z nimi wiedzy technicznej.

Uczestnicy

Uczestnicy konferencji Network Gigacon to osoby odpowiedzialne za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii, projektowanie, budowę i rozwój systemów teleinformatycznych, szefowie działów informatyki, kierownicy projektów, pracownicy działów integracji , projektanci, inżynierowie sysytemów.

Konferencja Network GigaCon skierowana jest również do szerokiego kręgu firm wykorzystujących omawiane technologie sieciowe: branży informatycznej, bankowej i finansowej, przemysłu telekomunikacji, ubezpieczeń i administracji.


Sesje tematyczne:

*N1 Infrastruktura sieciowa:

- Okablowanie i elementy architektury sieci
- Rozwiązania bezprzewodowe (roaming, łączenie sieci, bezpieczeństwo)
- Superszybkie sieci (Giga Ethernet)

*N2 Niezawodność sieci:

- Systemy testowania sieci
- Systemy podtrzymywania napięcia

*N3 Bezpieczeństwo sieci:

- VPN, kryptografia
- Narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem
- Ochrona zintegrowana

*N4 Wydajne rozwiazania dla Interenetu:

- Serwery, łącza, oprogramowanie
- Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami sieciowymi

*N5 Usługi transmisji danych:

- Łącza ISDN, DSL, łącza radiowe, laserowe, mikrofalowe i satelitarne
- Systemy GSM i rozwiązania GPRS

*N6 Integracja usług teleinformatycznych:

- Telefonia komputerowa, systemy Voice over IP, nagrywanie i rejestracja rozmów
- Systemy telcentrum, IVR, transmisje i akwizycja danych z sysemów mobilnych
- Integracja sieci IT z usługami telefonii GSM
- systemy dystrybucji informacji (serwery faksowe, e-mail)

*N7 Telefonia IP:

- Integracja usług informacyjnych i komunikacyjnych
- Architektura i elementy systemów telefonii IP
- Nowoczesne technologie IP
- Bezpieczeństwo w systemach telefonii IP


»Administrator ... »
»SPECJALISTA DS. ... »
»SPECJALISTA DS. ... »
»Content Manager / ... »